Kan udlændinge få folkepension?

Hvis man er dansk statsborger, har man mulighed for at modtage folkepension. Hvis man som udlænding er flyttet og nu er bosiddende i Danmark, har man også mulighed for at modtage folkepension her i landet, men for at det kan lade sig gøre, kræver det, at man kan leve op til nogle krav der stilles fra statens side.

Hvilke krav gør sig gældende for, at man kan få folkepension som udlænding?

For at du som udlænding kan få folkepension i Danmark, er det et krav, at du har indfødsret. Det er også det, der kaldes dansk statsborgerskab.

Dog er der en undtagelse fra denne regel, som gør, at man har ret til at modtage folkepension, når man har været bosiddende i landet i mindst 10 år. De 10 år, hvor man skal have været bosiddende i landet, skal ligge imellem man er 15 år og til den alder, hvor man skal på pension. Heraf skal minimum 5 af disse år ligge umiddelbart før det tidspunkt, hvorfra der ydes folkepension.

Hvis du er i stand til at leve op til ovenstående krav, har du mulighed for at modtage folkepension som udlænding.

Hvor meget kan man som udlænding få i folkepension?

Hvis man er udlænding, kan man få et lige så højt beløb i folkepension, som man kan, hvis man er dansker. Der er ingen forskel. Det kræver blot, at man som udlænding kan efterleve ovenstående krav til, at man kan få folkepension.

Grundbeløbene for folkepension i 2013 ligger på 69.648 kr, og det får man uanset om man er dansker eller man er udlænding. Derudover får man desuden også et tilskud udover dette beløb, da beløbet blot er en grundsats, hvortil der lægges et pensionstillæg. Hvor stor pensionstillægget er, afhænger blandt andet af, om man er enlig, eller om man er gift og har en samlever.

Hvor kan jeg finde mere information omkring folkepension som udlænding?

Hvis du er udlænding, og godt kunne tænke dig at finde flere informationer omkring folkepension, så kan du tage et kig på SM.dk, som er en hjemmeside, der har en lang række relevante informationer omkring folkepensionen, samt en lang række andre ydelser, man kan få fra det offentlige. Du kan blandt andet også finde information om, hvilke andre ydelser, du som udlænding har mulighed for at få.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *