Regler for samboende på kontanthjælp

Reglerne om gensidig forsørgerpligt for samboende, der har været gældende siden kontanthjælpsreformen, ser nu ud til at blive afskaffet. Regeringen, SF og enhedslister arbejder frem mod et lovforslag, der i forbindelse med finansloven for 2015 skal igen skal fjerne kravet om at samboende har pligt til at forsørge hinanden. Forsørgelsespligten har ellers haft den konsekvens, at samboende har skullet hjælpe hinanden økonomisk i de tilfælde, hvor man som enlig ellers er berettiget til kontanthjælp. Samboende har på den måde været sidestillet med ægtefæller, fordi samboende ofte lever i et familielignende forhold med eksempelvis fælles børn og fælles husholdning.   I følge beskæftigelsesministeriet betragtes man som samboende ud fra følgende kriterier: To personer bliver betragtet som samboende par, når: De begge er fyldt 25 år De begge er ugifte De bor på samme adresse De er ikke slægtninge i ret op- eller nedstigende linje De er ikke søskende Dertil kommer at: De har et fælles barn, eller De er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller De har tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder. Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de …