Sådan klager du over boligstøtte

Boligsikring, også kaldet boligstøtte, er en hjælp til lejere med en beskeden indkomst, således at der sendes et månedligt beløb til modtagerens konto, der kan betale en del af regningerne.

 

Hvis du er modtager af boligsikring, så kan det dog godt betale sig at være opmærksom, da fejl naturligvis sker, men det er op til dig at opdage dem.

Kræver Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af blandt andet boligsikring, fejlagtigt penge fra boligstøtten tilbage eller modtager du simpelthen for lidt penge i forhold til din økonomiske situation, så er det bare om at komme til tasteturet.

Det umiddelbart letteste er at klage digitalt, men foretrækker du at sende klagen fysisk med posten, så er dette naturligvis fortsat en mulighed.

Du skal blot være opmærksom på, at din klage skal være i Udbetaling Danmarks hænder fire uger efter fået den afgørelse som du vil klage over.

Efterfølgende vil din klage blive behandlet og vurderet, og du vil modtage besked om udfaldet senest tre uger efter modtagelse af klagen.

Får du fuldt medhold i klagen, så vil der blive fremsendt en ny afgørelse fra Udbetaling Danmark, hvor de rettede oplysninger vil fremgå. Får du kun delvist medhold i din klage, så får du atter fire uger til at svare Udbetaling Danmark om du ønsker at fastholde din klage.

Hvis dette er tilfældet, så bliver klagen videresendt til Ankestyrelsen inden for 14 dage, hvor den endelige afgørelse vil falde.

Fastholder Udbetaling Danmark derimod afgørelsen, og altså er fuldt uenige i din klage, så bliver klagen sendt direkte videre til Ankestyrelsen.

Hvis din klage lander hos Ankestyrelsen, så vil du efterfølgende få et brev, hvor der gives besked om, hvor længe det vil tage at behandle din klage. Når klagesagen er afgjort, vil du modtage et brev herom, hvor den endelige afgørelse fremgår. Processen med at klage over boligsikring kan derfor være lang, men meget nem og lige til for dig som klager, så du er sikker på at retfærdighed sker fyldest, og du får de penge som du er berettiget til.

Hvad skal der stå i klagen?

Når du skriver din klage til Udbetaling Danmark i første omgang, så kan det være stærkt fordelagtigt at sikre sig, at det fremgår klart og tydeligt, hvad der klages over. Indled derfor gerne med en relevant overskrift, der fortæller at det er din boligstøtte, du klager over.

I selve klagen bør du oplyse dit fulde navn samt cpr-nummer og endvidere også datoen for, hvornår Udbetaling Danmark traf afgørelsen.

Denne dato finder du i afgørelsesbrevet, du har modtaget fra Udbetaling Danmark. Ydermere bør du naturligvis give nye oplysninger, der har betydning for og kan påvirke sagen, så du er sikker på at fremføre din sag på bedst mulig vis.

Oplyser du de ovenstående informationer, så vil din klage kunne blive behandlet langt lettere, så du hurtigst muligt kan få klagesagen behandlet og forhåbentlig få medhold i din sag. Under alle omstændigheder hviler det på din egne skuldre at tjekke, at din afgørelse om boligsikring stemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *