Hvad er ATP?

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvilket er dem som administrerer den obligatoriske og lovpligtige pensionsordning. Det er desuden også dem, som administrerer Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Dette forkortes “SUPP”.

Kort og godt kan man sige, at ATP er en tvungen pensionsopsparing, som alle mennesker skal have. Det er ganske enkelt et krav fra statslig side, at man har en ATP-opsparing.

ATP som selvstændig

Hvis man er lønmodtager, bliver ens ATP-bidrag trukket automatisk. Dette er dog ikke tilfældet, hvis man er selvstændig. Er man selvstændig bestemmer man selv, om man vil betale ind til sin ATP. Det er dog ikke et lovkrav, at man har en ATP, hvis man er selvstændig.

Hvis man er selvstændig, så er det derimod et krav, at man betaler et beløb ind pr. ansat man har. Det kan du læse mere om ved at gå ind og læse omkring ATP for selvstændige.

 

ATP er ikke noget man selv kan vælge, da det er en obligatorisk og lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere, som er fyldt 16 år, og som arbejder minimum 9 timer pr uge, hos den samme arbejdsgiver. ATP er en ordning der bliver finansieret af lønmodtagere såvel som arbejdsgivere. Denne finansiering sker igennem bidrag, som både lønmodtagere og arbejdsgivere betaler til ordningen, hvilket er lovpligtigt for begge parter.

Dog er det ikke blot lønmodtagere, som betaler ind til denne ordning. Man betaler også til ATP, hvis man modtager syge- og barselsdagpenge samt hvis man modtager arbejdsløshedspenge.

Der betales desuden også ind til ATP af de folk, som modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, kontanthjælp og ledighedsydelse, så man er ikke fritaget for at betale ATP blot fordi, at man ikke har et fast arbejde.

Der findes mange forskellige steder på nettet, hvor det er muligt at læse mere omkring ATP. En af disse sider er blandt andet ATP.dk, som indeholder en masse forskellige super god og relevant information omkring ATP.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *